Retningslinjer

Retningslinjer i FCC

I det følgende beskrives den siddende bestyrelses retningslinjer for diverse emner.

Økonomisk tilskud reflekterer bestyrelsens grundlæggende holdning om at der ydes økonomisk tilskud til elite og arrangementer med sportsligt- og socialt indhold.

Ud over de økonomiske tilskud tildeles enkelte grupper, der yder en særlig stor indsats for klubben sportstøj fra klubbens sortiment som angivet.


Facebook side

Fællestræning  

Benefits for særlige grupper

Tilskud til Licensryttere

Politik for tilskud til kurser med relation til frivilligt klubarbejde

Udlån af klubbens cykler

Diverse