Indkaldelse til generalforsamling i Fredericia Cycle Club.

Mandag den 26 februar kl. 18:30 på Prangervej 2.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1: Valg af dirigent.

2: Aflæggelse af beretninger.

A: Klubben V/Formanden Kurt Iversen.

B: Motion

C: MTB/Cross.

3: Forelæggelse af regnskab V/Lars Sørensen.

4: Behandling af indkommende forslag.

(Skal være formanden skriftlig i hænde 8 dage før generalforsamlingen)

5: Valg af bestyrelse.

Næstformand: Michael Nielsen. Ønsker ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem: Torleif Røberg. Er villig til genvalg.

Kassér: Lars Sørensen. Ønsker ikke genvalg.

Motionsformand: Mik Andersen. Ønsker ikke genvalg

Bilagskontrolant: Susan Herlufsen. Er villig til genvalg.

Suppleant: Jens Elsborg. Er villig til genvalg.

6: Eventuelt.