Referat fra MTB mødet mandag den 22 maj kl. 19.00

MTB udvalg:

Der blev nedsat et MTB udvalg, som skal varetage MTB sporten

i Fredericia Cycle Club. Udvalget har kontakt til bestyrelsen i Fredericia Cycle Club.

Der er lavet følgende udvalg.

MTB udvalget:

Formand:       Christoffer Svendsen.

Medlemmer: Karsten Olsen. Michael Bram. Susanne Turner. Tommy Perez.

Underudvalg:

MTB løb:                          

Karsten Olsen. Rasmus Steenbach.

MTB Træning:                

Michael Bram. Mangler 2

MTB Ladies:                    

Susanne Turner. Susan Herlufsen.

MTB Ungdom:               

Christoffer Svendsen. Tommy Perez/John.

Spor udvalg:                   

Tommy Perez. Jens Elsborg. Karsten Olsen. Rasmus Steenbach. Thor. Søren

Bike Park/Pumptrack:

Christoffer Svendsen. Michael Nielsen

MTB Træning:

Man vil fremover starte træningen kl. 18:00 fra Fag og Firma klubhuset på Hannerup Engvej. Med start fra uge 22.

Tirsdags træningen vil forsøgt lavet så alle kan være med. Og fra +15 år.

Torsdags træningen køre stadig som teknisk træning.

MTB Instruktør:

Der bliver sendt en mail ud til dem i FCC som har taget de kurser som er afholdt i klubben. FCC har brug for deres hjælp fremadrettet.

MTB fremtiden i FCC:

Der vil komme MTB kurser. Laves MTB ture ud til andre spor. MTB Skrueaftner. Og der vil blive lavet et opfølgningskursus/opfriskning i egen rækker. MTB ture for ungdom og forældre. Gode input er velkommen.

MTB Sporet/Pumptrack:

Der laves vedligeholdelses dage begge steder. De bliver koordineret i udvalget.