Hej alle friske MTBer i FCC.
Der indkaldes til et MTB møde. 
Mødet afholdes mandag den 22/5 kl 1900. 
Indholdet er:
MTB udvalg.
MTB træningen.
MTB instruktøre i FCC.
MTB fremtiden i FCC.
MTB sporet/Pumptrack.
Ordet frit.  
Mød op til dette møde. Og vær med til at præge MTB i FCC.